Uporabniška orodja

Orodja spletišča


desni_neujemalni_prilastek

Desni neujemalni prilastek

Desni neujemalni prilastek je načeloma vsak skladenjski sestavnik, ki se nahaja desno od samostalniškega jedra in se z njim ne ujema v sklonu (in številu). Neujemalni prilastki so tako vsi, ki se ne sklanjajo - oziralni stavki, predložne zveze

Neujemalni prilastek je lahko tudi samostalniška zveza oz. samostalnik, če se ne ujema z jedrnim samostalnikom v sklonu in številu.

Ujemanje v sklonu se načeloma preverja na celotni paradigmi. Dva sestavnika sta neujemalna, čim se en pregiba drugi pa ima skozi celotno paradigmo enako obliko oz. čim so mesta v paradigmi, kjer se ne ujemata.

Mesto Jesenice se ujema v imenovalniku, ne ujema pa se v številu. Ravnotako je takorekoč nemogoče reči mestu Jesenicam.

desni_neujemalni_prilastek.txt · Zadnja sprememba: 2018/06/01 18:11 uporabnika fmarusic