Uporabniška orodja

Orodja spletišča


samostalniski_razred

Samostalniški razredi

Razred I - sem spadajo vsi samostalniki moškega spola, ki se končajo na soglasnik, npr. stol.

Imenovalnik Tožilnik Rodilnik Mestnik Dajalnik Orodnik
ednina stol stol stola pri stolu stolu s stolom
dvojina stola stola stolov pri stolih stoloma s stoloma
množina stoli stole stolov pri stolih stolom s stoli

Razred II - sem spadajo vsi samostalniki ženskega spola, ki se končajo na -a, npr. hiša

Imenovalnik Tožilnik Rodilnik Mestnik Dajalnik Orodnik
ednina hiša hišo hiše pri hiši hiši s hišo
dvojina hiši hiši hiš pri hišah hišama s hišama
množina hiše hiše hiš pri hišah hišam s hišami

Razred III - sem spadajo samostalniki ženskega spola, ki se v imenovalniku ednine končajo na soglasnik, npr. stvar.

Imenovalnik Tožilnik Rodilnik Mestnik Dajalnik Orodnik
ednina stvar stvar stvarí pri stvári stvári s stvarjo
dvojina stvarí stvarí stvarí pri stvareh stvarem s stvarema
množina stvarí stvarí stvarí pri stvareh stvarem s stvarmi

Razred IV - sem spadajo samostalniki srednjega spola, ki se v imenovalniku ednine končajo na -o.

Imenovalnik Tožilnik Rodilnik Mestnik Dajalnik Orodnik
ednina mesto mesto mesta pri mestu mestu z mestom
dvojina mesti mesti mest pri mestih mestoma z mestoma
množina mesta mesta mest pri mestih mestom z mesti
samostalniski_razred.txt · Zadnja sprememba: 2017/11/27 14:41 uporabnika fmarusic