Uporabniška orodja

Orodja spletišča


morfologija

Morfologija

Tukaj združujemo tako besedotvorje (derivacija) kot oblikotvorje (infleksija). Torej tako morfološke procese, ki spreminjajo besed, kot tiste, ki samo spreminjajo oblike iste besede.

Na kratko o morfologiji

Tradicionalno velja morfologija za eno od osrednjih področij jezikoslovja. Morfologija se ukvarja s sestavljanjem morfemov v besede. S procesi, ki to sestavljanje omogočajo, pravili, ki to sestavljanje upravljajo in s samimi gradniki tega sestavljanja.

Slovenistična tradicija deli morfologijo na oblikoslovje in oblikotvorje, zaradi želje po enotnejšem poimenovanju pa smo tu oblikoslovje prekrstili v oblikotvorje.

Besedotvorje

morfologija.txt · Zadnja sprememba: 2020/09/18 09:27 uporabnika fmarusic