Uporabniška orodja

Orodja spletišča


oblikotvorje

Oblikotvorje

Oblikotvorje je morfološki proces, ki spreminja oblike posamičnih besed. Pri tem imamo v mislih sklanjanje, spreganje in stopnjevanje.

Oblikotvorje oz. natančneje oblikoslovje tudi razvršča besed v različne slovnične kategorije in jim pripisuje različne slovnične lastnosti. Besede lahko razvrstimo v naslednje kategorije:

Besedne vrste

To ni edina možna delitev besednih vrst. Toporišič (2000) recimo pozna: samostalniško besedo, pridevniško besedo, glagol, prislov, povedkovnik, predlog, veznik, členek in medmet. Zaimke pa ima razdeljene med samostalniškimi in pridevniškimi besedami.

Ločevanje besednih vrst

Za vsako teh slovničnih kategorij velja nekaj definicijskih lastnosti. Med seboj jih lahko ločimo glede na vrsti pregibanja, v katerem sodelujejo. Sklanjajo se recimo samostalniki, pridevniki, števniki in zaimki, spregajo se glagoli, stopnjujejo pa se pridevniki in prislovi, medtem ko so vezniki, predlogi, členki in medmeti nepregibne besedne vrste.

Besedne vrste lahko med seboj ločimo tudi po tipičnih skladenjskih vlogah, pomenu itd.

Glede na besedno vrsto na obliko besede vplivajo različne slovnične lastnosti, ki so pri posamični besedni vrsti pomembne. Glagol ima različne oblike za osebo, število, spol, čas, naklon … samostalnik za število in sklon, pridevnik za število, sklon, spol in stopnjo, prislov pa le za stopnjo (pa še tu ni prav jasno, ali je to res del prislovne morfologije ali del pridevniške morfologije.

Drugače od besedotvorja, oblikotvorje ne spreminja besednih vrst besed, je načeloma redovito in produktivno. Znotraj niza preponskih obrazil se oblikotvorje pojavlja vedno zadnje. Načeloma se oblikotvorne končnice je ne more pojavljati večkrat znotraj iste besede.

oblikotvorje.txt · Zadnja sprememba: 2020/09/14 11:46 uporabnika fmarusic