Uporabniška orodja

Orodja spletišča


oblikotvorje

Oblikotvorje

Oblikotvorje je morfološki proces, ki spreminja oblike posamičnih besed. Pri tem imamo v mislih sklanjanje, spreganje in stopnjevanje. Sklanjajo se samostalniki in pridevniki, spregajo se glagoli, stopnjujejo se pridevniki in prislovi.

Glede na besedno vrsto na obliko besede vplivajo različne slovnične lastnosti, ki so pri posamični besedni vrsti pomembne. Glagol ima različne oblike za osebo, število, spol, čas, naklon … samostalnik za število in sklon, pridevnik za število, sklon, spol in stopnjo, prislov pa le za stopnjo (pa še tu ni prav jasno, ali je to res del prislovne morfologije ali del pridevniške morfologije.

Drugače od besedotvorja, oblikotvorje ne spreminja besednih vrst besed, je načeloma redovito in produktivno. Znotraj niza preponskih obrazil se oblikotvorje pojavlja vedno zadnje. Načeloma se oblikotvorne končnice je ne more pojavljati večkrat znotraj iste besede.

oblikotvorje.txt · Zadnja sprememba: 2019/01/08 11:52 uporabnika fmarusic