Uporabniška orodja

Orodja spletišča


zaimek

Zaimek

Zaimek je slovnična beseda, ki se (lahko) uporablja kot nadomestna beseda za neko drugo leksikalno besedo. Zamenljivost zaimka z leksikalno besedo ni obvezna lastnost zaimka oz. zamenljivosti ne smemo jemati dobesedno. Zaimki nadomeščajo leksikalne besede oziroma se v skladnji pojavljajo na mestih leksikalnih besed oz. opravljajo njihovo skladenjsko funkcijo.

Zaimki lahko nadomeščajo različne besedne vrste:

Vsaj nekatere zaimke bi lahko razdelili po skupinah tudi drugače:

V spodnji tabeli je lepo razvidno

samostalniški pridevniški prislovni števniški
osebni jaz, ti, mi … moj, tvoj, naš …
povratni sebe, se svoj
kazalni to, ta ta, tisti … tam, takrat … toliko
vprašalni kaj, kdo kakšen, kateri, čigav … kje, kdaj koliko
oziralni kar, kdor kakršen, kateri … kjer, kadar kolikor
nedoločni nekaj, nekdo nekakšen nekje, nekdaj nekoliko
nikalni nič, nihče nikakršen nikjer, nikdar nič
mnogostni marsikaj, marsikdo marsikakšen marsikje, marsikdar marsikoliko
poljubnostni karkoli, kdorkoli kakršenkoli, čigarkoli kjerkoli, kadarkoli kolikorkoli
celostni vsakdo vsakršen vsakič vsak, vse
zaimek.txt · Zadnja sprememba: 2021/06/15 09:42 uporabnika fmarusic