Uporabniška orodja

Orodja spletišča


prislovni_zaimek

Prislovni zaimek

Prislovni zaimek je tip zaimka, ki v stavku nadomešča oz. stoji na mestu prislova. Prislovne zaimke lahko medseboj ločimo na:

lahko bi jih ločilo glede na njihov pomen:

  • načinovni prislovni zaimki: kako, tako …
  • časovni prislovni zaimki: kdaj, takrat …
  • krajevni (nahajanje) prislovni zaimki: kje, tam …
  • krajevni – smerni prislovni zaimki: kam, tja …
  • količinski časovni prislovni: kolikokrat, tolikokrat …
  • vzročni prislovni: …
načinovni krajevni smerni časovni količinski časovni
kazalni tako tam, tukaj … tja, sem(kaj) … tedaj, sedaj … tolikokrat
vprašalni kako kje kam kdaj kolikokrat
oziralni kakor kjer kamor, od koder kadar kolikorkrat
nedoločni nekako nekje, kje nekam, kam nekoč, nekdaj nekolikokrat
nikalni nikakor nikjer nikamor, od nikoder nikdar, nikoli nikoli
mnogostni marsikako marsikje marsikam marsikdar marsikolikokrat
poljubnostni kakorkoli kjerkoli kamorkoli, od koderkoli kadarkoli kolikorkolikrat
celostni vsekakor (vse)povsod vsetja vsakič vsakokrat
emfatični vragsigavedikako vragsigavedikje vragsigavedikam vragsigavedikdaj vragsigavedikolikokrat

Morfološko bi celostni načinovni zaimek lahko bil vsekakor ali pa na vsak način, na vse načine, vendar prvi pomensko gledano ni načinovni zaimek, saj se ga lahko uporablja samo kot nekaj podobnega seveda, druga dva primera pa morfološko gledano nista zaimka, saj ju dojemamo kot večbesedne fraze (vsaj po zapisu sodeč).

  1. Peter si je na vse načine prizadeval, da bi ustregel hčerini želji.
  2. =/= Peter si je vsekakor prizadeval, da bi ustregel hčerini želji.
prislovni_zaimek.txt · Zadnja sprememba: 2021/09/29 13:09 uporabnika fmarusic