Uporabniška orodja

Orodja spletišča


pika

Pika

Pika (.) je enodelno ločilo na koncu pripovednega stavka oziroma povedi.

Ločila:
. pika
, vejica
! klicaj
? vprašaj
: dvopičje
; podpičje
- vezaj
pomišljaj
„“ narekovaj

Skladenjska raba

Piko zapisujemo na koncu:

1. Enostavčne pripovedne povedi:

Odraščal je v skromnih razmerah.

2. Večstavčne povedi:

Podredja, če je glavni stavek pripovedni:

Raziskovalci so obtičali v svojih bazah, ker se je nevihta nevarno razbesnela.

Priredja, če je zadnji neodvisni stavek pripovedni:

Poslušali so radio in razpravljali o širjenju virusa.

Naštevalne enote pri vrstičnem naštevanju, če so ločene z vejico:

Slovenščina pozna naslednje slovnične čase:
- predpreteklik,
- preteklik,
- sedanjik,
- prihodnjik.

Posebnosti

- Na koncu priredja in proste zveze stavkov (tj. soredja) iste povedi pike ne pišemo, če je ne dopušča zadnji neodvisni stavek:

Včeraj je prišel mimo – kaj misliš kdo?

- Na koncu podredja z vprašalnim, velelnim ali želelnim odvisnikom stoji pika, če je glavni stavek pripovedni:

Ne vem, zakaj sem tako žalosten.
Naročil je, da pojdi takoj domov.

- Pika se kot končno ločilo povedi, ki je citirana na koncu pripovedne povedi, izpušča, četudi citirana poved stoji med narekovaji:

Prešeren je napisal verz Žive naj vsi narodi.
Podrl je napis »Ne hodi po travi«.

Če je taka citirana poved za dvopičjem, ohranja svoje ločilo (kakor dobesedni navedek v premem govoru):

Pri Župančiču najdemo verz: Veš, poet, svoj dolg?

- V bibliografskih zapisih se posamezni deli naslova obravnavajo kot samostojne povedi, zato se ločijo s piko:

Kos, Janko. Duhovna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica, 1996.

- Na koncu pripovednih povedi, ki pa so povedane s čustveno prizadetostjo, se namesto pike uporabi klicaj:

Ne maram te več videti!

Pozor: Če čustvena prizadetost ni prisotna, se pika piše tudi na koncu velelnika:

Odpri knjigo na deseti strani.

- Pike na koncu povedi navadno nimajo naslovi in napisi, enote v glavi dopisov, naslovne strani, konec abecedno urejenih enot v seznamih, podpisi v dopisih, konec enot v stolpcih, napisi pod slikami ipd. (če je v napisu več povedi, se piše tudi končna pika), konec citiranega pripovednega stavka v okviru vprašalne ali vzklične povedi:

Čigav je izrek Vse teče?
Menda ja poznate izrek Vse teče!

- V premem govoru na koncu dobesednega navedka pred spremnim stavkom piko zamenjuje vejica:

»Danes je miren dan,« je rekla Breda.

Neskladenjska raba

Piko uporabljamo neskladenjsko:

1. Pri pisanju okrajšav:

str. (stran)
dr. (doktor)
gl. (glej)
t. i. (tako imenovani)

Nekatere okrajšave za več besed pišemo brez vmesnih pik:

ipd. (in podobno)
npr. (na primer)
tj. (to je)
itd. (in tako dalje)

Posebnost

Brez pike pišemo kratice in (črkovne) simbole, npr. za mere, uteži, denar, kemične prvine, spojine:

RS (Republika Slovenija)
EUR (evro)
m (meter)
g (gram)
Fe (železo)

2. Pri zapisovanju vrstilnih števnikov:

na 25. strani
8. marca
v XV. vrsti
Jožef II.
ob 9. uri

Namig: Namesto ob 9. uri zvečer pišemo tudi ob 9h zvečer.

Pri zapisovanju prislovov tipa:

prvič
drugič

3. Za ločevanje enot različnih stopenj, npr. ur od minut, evrov od centov, pri merilu (ta pika je stična):

15.10
8.000 €
1 : 30.000.000

Kot znak za množenje v matematiki (ta pika je nestična in postavljena višje):

25 • 8

Posebnosti

- Piko za ločevanje ur od minut lahko opustimo in minute zapišemo privzdignjeno:

8⁴⁵

- Namesto pike pri številu nad deset tisoč lahko uporabimo presledek:

75 365

4. Namesto izpuščenih črk v besedi ali števk v številki:

Pojdi v r..!
Plačal je 4… evrov

Posebnosti

- Pike ne pišemo za glavnim števnikom:

čez 15 minut
avto LJ A6-169
39 °C vročine
pri 75 (petinsedemdesetih) letih je bil še korenjak

- Pike ne pišemo za izpustnimi tremi pikami ali za izpustnim pomišljajem:

Razumela sem, da …
Bratu bi povedala, pa –

- Običajno tudi ne pišemo dveh zaporednih pik (neskladenjske in skladenjske):

Prišli so vsi: Jakob, Mojca, Andrej itd.

5. Pri zapisovanju podpoglavij:

1. Glavni naslov
1.1 Naslov
1.1.1 Podnaslov

Pri knjižnični klasifikaciji:

UDK 808.63:80(497.12-1992)

V naslovu elektronske pošte in spletnega mesta:

janez.novak@gov.si
www.gov.si

Pri datoteki ločuje lastni del imena od oznake njenega tipa:

mojadatoteka.txt

pika.txt · Zadnja sprememba: 2021/01/30 18:40 uporabnika cajanka