Uporabniška orodja

Orodja spletišča


locila

Ločila:
. pika
, vejica
! klicaj
? vprašaj
: dvopičje
; podpičje
- vezaj
pomišljaj
„“ narekovaj

Ločila

Ločila so znaki, ki nam olajšajo branje, saj v pisanem jeziku nadomeščajo stvari, ki jih črke ne morejo zapisati, konkretno: različne stavčne intonacije, premore oz. pavze itd.

Nobeno ločilo ni samo po sebi končno ali nekončno. Končna ali nekončna je raba posameznega ločila, vendar pa ker imajo ločila tudi svojo tipično rabo, jih poimenujemo končna ali nekončna glede na njihovo tipično rabo.

Ločila na kratko

urediti spodnji seznam

Pika

Pika – . – je tipično končno ločilo. Uporablja se na koncu nevprašalne in nevzklične povedi.

Vejica

Vejica – , – je najpogostejše nekončno ločilo. Uporablja se za ločevanje enakovrednih ali neenakovrednih delov stavka.

Klicaj

Klicaj – ! – je ločilo, ki ga uporabljamo namesto pike v vzkličnih povedih. Za druge rabe klicaja sledi povezavi.

Vprašaj

Vprašaj – ? – je ločilo, ki ga uporabljamo namesto pike v vprašalnih povedih. Za druge rabe vprašaja sledi povezavi.

Vezaj

vezaj – - – je najkrajše vezalno črtično ločilo (krajša črtica od pomišljaja), ki se uporablja za vezanje besed.

Pomišljaj

pomišljaj– – – je večinoma enodelno, lahko pa tudi dvodelno ločilo. Po vlogi poznamo odstavčnega, predložnega, oklepajnega, narekovajnega ipd.

Druga ločila

locila.txt · Zadnja sprememba: 2020/12/24 13:22 uporabnika cajanka